vrijdag 20 maart 2020 10:50

Midden Delfland

midden delfland speelpolder wijland 1

Midden-Delfland is een veenweidegebied, dat door verschillende steden wordt omringd. In Midden-Delfland ligt 1.400 ha recreatiegebied. Het Midden-Delfland is ook het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. In het gebied zijn tal van mogelijkheden om te recreëren. Voor meer informatie zie de volgende link:

Midden-Delfland Vereniging

Oostgaag 29, Maasland, 3155 CE, Netherlands

Contact