vrijdag 20 maart 2020 15:19

Heemtuin ’t Hoefblad

hoef

Naast de kinderboerderij in het Beatrixpark ligt Heemtuin 't Hoefblad. In deze heemtuin zijn vele typisch Zuid-Hollandse landschappen in het klein nagebootst, zoals: griend, dijk, kleiput, ruigte- en rietvegetatie, bosschages, veenvijver, sloot, akker en hooiland. Bij de aanleg van de tuin is rekening gehouden met de eisen die bepaalde dieren aan hun biotoop stellen. Zo zijn snoeihoutwallen voor vogels aangelegd en nestkastjes opgehangen. Verder is er nog een pluktuin en op de dijk ligt een stukje ‘echte’ spoorbaan met spoorberm-planten.

Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

Meer in deze categorie: « Schaapskudde Vockestaert Bijenbaan »

Contact