Noord

Noord (18)

Dit zijn de groene schoolpleinen

polderpark Kethel

Polderpark Kethel is een belangrijke entree voor het buitengebied Midden Delfland. Het is eigenlijk een stukje Midden-Delfland voelbaar tot aan dorp Kethel toe. Het unieke van polderpark Kethel is dat alle eigenschappen van een polder zichtbaar zijn in het park. Verschillende educatieve voorzieningen zijn terug te vinden in het park: het NME centrum, de Boshoek en de Groene Raat.

Harreweg, 3124KB Schiedam

De fietsroute verbindt Rotterdam en de Beneluxtunnel met de stad Schiedam en het natuurgebied Midden Delfland. Men kan straks ononderbroken langs de oostzijde van de Poldervaart fietsen. Bovendien verbindt de fietsroute knooppunten van het regionale fietsroutenetwerk met elkaar.

20180828 155407 resized

De gemeente Schiedam beschikt over een eigen natuur- en milieu educatie centrum (NME).  Het NME centrum wordt jaarlijks bezocht door duizenden basisschoolleerlingen. Op hun eigen niveau krijgen deze leerlingen lessen over de natuur- en milieugerelateerde onderwerpen. Doel van de lessen is om leerlingen bewust te maken van hun directe omgeving en het besef te geven dat we goed om moeten gaan met onze natuur en het milieu. Niet alleen op het centrum vindt natuur- en milieu educatie plaats. In Schiedam zijn meerdere organisaties actief om bij te dragen aan een duurzame stad.

Harreweg 10-12 3124 KB Schiedam

Natuur- en Milieu educatie centrum

bijenbaan

De Bijenbaan is een ongebruikte trambaan langs de Slimme Watering in Schiedam-Noord. Vrijwilligers hebben het tracé met hulp van de gemeente Schiedam omgevormd tot een groene en bloeiende strook voor bijen, vlinders en hommels. Via een kronkelend wandelpad komt men meer te weten over solitaire bijen via informatieborden.

Slimme Watering 3124 BN Schiedam

hoef

Naast de kinderboerderij in het Beatrixpark ligt Heemtuin 't Hoefblad. In deze heemtuin zijn vele typisch Zuid-Hollandse landschappen in het klein nagebootst, zoals: griend, dijk, kleiput, ruigte- en rietvegetatie, bosschages, veenvijver, sloot, akker en hooiland. Bij de aanleg van de tuin is rekening gehouden met de eisen die bepaalde dieren aan hun biotoop stellen. Zo zijn snoeihoutwallen voor vogels aangelegd en nestkastjes opgehangen. Verder is er nog een pluktuin en op de dijk ligt een stukje ‘echte’ spoorbaan met spoorberm-planten.

Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

schaapskudde

In het weidegebied van Schiedam, aan de noordrand van de stad, zie je de schaapskudde van Vockestaert grazen. De schaapskudde bestaat sinds 2009 en is samengesteld uit verschillende soorten schapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. De schapen zijn gehuisvest in een schuur midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden.

Woudweg 26, 3123 KB Schiedam

Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland

Groenoord natuurspeeltuin

Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

Willem Pijperstraat 3122 BJ Schiedam

bijdorp natuurspeeltuin

Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

Schietbaanstraat 32  3119 JE Schiedam

natuurspeeltuin beatrixpark

Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

natuurspeeltuin

Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

Harreweg 10-12 3124 KB Schiedam

Pagina 1 van 2

Contact