West

West (5)

West

volkspark

In 1909 mocht landschapsarchitect J.K. Domenicus een vlakte met opgespoten grond aan de Nieuwe Maas inrichten. Hij legde hier een park aan, met kaarsrechte wandelpaden die in een stervorm samen kwamen. Populieren, wilgen en elzen werden er geplant en Domenicus noemde het park “Het Sterrebos”.  Omdat het park inmiddels een geliefd recreatiegebied was geworden, werd het aangrenzende Volkspark ter compensatie aangelegd. Het moest echter wel duidelijk zijn dat deze twee parken niet bij elkaar hoorden, dus beide namen bleven bestaan. Wel waren de parken met elkaar verbonden. Mensen die uit het centrum kwamen, konden eenvoudig door het Volkspark heen lopen richting het Sterrebos, om vervolgens aan de Maaskant plaats te nemen in het zonnetje.Net zoals nu was het Volkspark honderd jaar geleden ook al een levendige plek waar iedereen, van jong tot oud, zich kon vermaken. 

Prins Bernhardlaan 52, 3116 HE Schiedam

 sterrebos natuurspeeltuin

Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

Prins Bernhardlaan 52, 3116 HE Schiedam

Julianapark

Het Julianapark is het enige Schiedamse park dat beschermd is als monument. Het is tegenwoordig in opzet nog zeer vergelijkbaar met het ontwerp dat de gemeentelijke tuinarchitect J.K. Dominicus in 1914 heeft getekend. Het park was het eerste deel dat werd aangelegd bij de inrichting van de nieuwe wijk West. De vijver was een belangrijk onderdeel van de waterbeheersing in het voormalig poldergebied, dat vanaf 1907 werd opgespoten. Dominicus ontwierp een park met gebogen paden in een landschappelijk opzet, gecombineerd met enkele formele lanen en zichtlijnen, zoals het toegangspad vanaf de Burgemeester Knappertlaan. Centraal in het park werd een kunstmatige heuvel of belvedère opgeworpen, vanwaar een fraai uitzicht op het park is. De bekronende koepel wordt omgeven door een gemetselde pergola. Kenmerkend is ook de colonnade met linden. In het park staan meer fraaie bomen, zoals een beuk en haagbeuk, en de in 1947 geplante bevrijdingsboom. In het park zijn enkele monumenten aanwezig, zoals de Emmabank uit 1935 en een bevrijdingsmonument uit 1949 van Pieter van Starreveld.

Burgemeester Knappertlaan 3116 HM Schiedam

wilhelminahaven2

De Natuurvriendelijke Oever in de Wilhelminahaven geeft iedereen de kans om te ontspannen in de natuur. Deze oever is de verbinding tussen haven en stad. In de toekomst verlengt de oever het Volkspark met de Maasboulevard. Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur. Getijdenparken en -oevers bieden verkoeling tijdens de (toekomstige) hete zomers. Bewoners kunnen volop genieten van de natuur en bijvoorbeeld hengelen, wandelen of picknicken.

Westfrankelandsedijk 3, 3115 HG Schiedam

Voor meer informatie: Getijdenpark Wilhelminahaven

Babbersmolent

De Babbersmolen is gelegen aan de Poldervaart in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”. Het is een uniek stukje cultuurlandschap waar je je echt 100 jaar terug waant in het oude Delflandse polderlandschap. De molen is gebouwd in 1710 als stenen opvolger van een houten poldermolen die hier al eeuwenlang de Babberspolder bemaalde. Het is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Naast de molen ligt de mini-Babberspolder: een bijzonder watereducatieproject. Bezoekers kunnen een mini-polder met slootjes onderwater laten lopen en hem daarna weer droogmalen met een groot houten scheprad. Het water wordt gespuid in een mini-Poldervaart met werkende keersluizen. Jong en oud ervaren zo zelf hoe de Nederlandse waterhuishouding eeuwenlang heeft gewerkt.

Schiedamsedijk 2A, 3117 HA Schiedam

De Babbersmolen

Contact