Centrum

Centrum (1)

Centrum

Pllantage park

Park de Plantage werd in 1767 aangelegd door toenmalig stadsarchitect Arij van Bol’es. Dit gebied was indertijd een groene zone aan de rand van de stad. Welgestelde lieden bouwden er hun huizen met riante tuinen en prieeltjes aan het water. In loop der tijd vestigde zich ook een aantal bedrijven in de Plantage.In 1826 gaf de gemeente Schiedam tuinarchitect Jan David Zocher opdracht om de Plantage opnieuw in te richten. De oorspronkelijke beplanting was tamelijk verwilderd geraakt. Na een gedegen renovatie zag de gemeente erop toe dat het daadwerkelijk netjes bleef in het park. Zo werden er ‘s zomers en ‘s winters tijden vastgesteld waarop men in het park mocht wandelen.Ruim een eeuw later, in 1953, vond er weer een ingrijpende renovatie van het park plaats waarbij o.a. een muziekkoepel en een hek rondom het park werd geplaatst.In 1994 was het park andermaal toe aan een opknapbeurt. Toen werd onder meer een rosarium aangelegd en een drainage om de monumentale bomen te behouden.Van augustus 2011 tot april 2012 is het het noordwestelijk deel van de Plantage opgeknapt. Door verwijderen van een doorsnijdende verbindingsweg is het bevrijdingsmonument van Jan van Luijn weer onderdeel van het park. Ook zijn de parkeerplaatsen en het uit de jaren 1950 daterende muziekpodium uit de Plantage verwijderd.

Plantage 3111 AG Schiedam

Contact