Toon items op tag: Recreatie

volkspark

In 1909 mocht landschapsarchitect J.K. Domenicus een vlakte met opgespoten grond aan de Nieuwe Maas inrichten. Hij legde hier een park aan, met kaarsrechte wandelpaden die in een stervorm samen kwamen. Populieren, wilgen en elzen werden er geplant en Domenicus noemde het park “Het Sterrebos”.  Omdat het park inmiddels een geliefd recreatiegebied was geworden, werd het aangrenzende Volkspark ter compensatie aangelegd. Het moest echter wel duidelijk zijn dat deze twee parken niet bij elkaar hoorden, dus beide namen bleven bestaan. Wel waren de parken met elkaar verbonden. Mensen die uit het centrum kwamen, konden eenvoudig door het Volkspark heen lopen richting het Sterrebos, om vervolgens aan de Maaskant plaats te nemen in het zonnetje.Net zoals nu was het Volkspark honderd jaar geleden ook al een levendige plek waar iedereen, van jong tot oud, zich kon vermaken. 

Prins Bernhardlaan 52, 3116 HE Schiedam

Activiteit:

Pllantage park

Park de Plantage werd in 1767 aangelegd door toenmalig stadsarchitect Arij van Bol’es. Dit gebied was indertijd een groene zone aan de rand van de stad. Welgestelde lieden bouwden er hun huizen met riante tuinen en prieeltjes aan het water. In loop der tijd vestigde zich ook een aantal bedrijven in de Plantage.In 1826 gaf de gemeente Schiedam tuinarchitect Jan David Zocher opdracht om de Plantage opnieuw in te richten. De oorspronkelijke beplanting was tamelijk verwilderd geraakt. Na een gedegen renovatie zag de gemeente erop toe dat het daadwerkelijk netjes bleef in het park. Zo werden er ‘s zomers en ‘s winters tijden vastgesteld waarop men in het park mocht wandelen.Ruim een eeuw later, in 1953, vond er weer een ingrijpende renovatie van het park plaats waarbij o.a. een muziekkoepel en een hek rondom het park werd geplaatst.In 1994 was het park andermaal toe aan een opknapbeurt. Toen werd onder meer een rosarium aangelegd en een drainage om de monumentale bomen te behouden.Van augustus 2011 tot april 2012 is het het noordwestelijk deel van de Plantage opgeknapt. Door verwijderen van een doorsnijdende verbindingsweg is het bevrijdingsmonument van Jan van Luijn weer onderdeel van het park. Ook zijn de parkeerplaatsen en het uit de jaren 1950 daterende muziekpodium uit de Plantage verwijderd.

Plantage 3111 AG Schiedam

Activiteit:

polderpark Kethel

Polderpark Kethel is een belangrijke entree voor het buitengebied Midden Delfland. Het is eigenlijk een stukje Midden-Delfland voelbaar tot aan dorp Kethel toe. Het unieke van polderpark Kethel is dat alle eigenschappen van een polder zichtbaar zijn in het park. Verschillende educatieve voorzieningen zijn terug te vinden in het park: het NME centrum, de Boshoek en de Groene Raat.

Harreweg, 3124KB Schiedam

Activiteit:

De fietsroute verbindt Rotterdam en de Beneluxtunnel met de stad Schiedam en het natuurgebied Midden Delfland. Men kan straks ononderbroken langs de oostzijde van de Poldervaart fietsen. Bovendien verbindt de fietsroute knooppunten van het regionale fietsroutenetwerk met elkaar.

Activiteit:

maastuin

De Maastuin is een oase van rust in de Gorzen. De tuin is een groene ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners, om in te werken en te oogsten, te leren en te ontspannen. Educatie en recreatie gaan hand in hand. Het is gelegen op één van de mooiste plekjes van Schiedam Zuid, aan het water van de Maas. Er wordt getuinierd vanuit de Permacultuur gedachte. Permacultuur is een vorm van biologisch tuinieren waarbij zoveel mogelijk wordt getracht om met de natuur mee te werken. Daarnaast hanteert men in de permacultuur 3 ethische uitgangspunten: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en deel de overvloed.

Jachthavenlaan 7, 3114 HA Schiedam

Activiteit:

bijenbaan

De Bijenbaan is een ongebruikte trambaan langs de Slimme Watering in Schiedam-Noord. Vrijwilligers hebben het tracé met hulp van de gemeente Schiedam omgevormd tot een groene en bloeiende strook voor bijen, vlinders en hommels. Via een kronkelend wandelpad komt men meer te weten over solitaire bijen via informatieborden.

Slimme Watering 3124 BN Schiedam

Activiteit:

hoef

Naast de kinderboerderij in het Beatrixpark ligt Heemtuin 't Hoefblad. In deze heemtuin zijn vele typisch Zuid-Hollandse landschappen in het klein nagebootst, zoals: griend, dijk, kleiput, ruigte- en rietvegetatie, bosschages, veenvijver, sloot, akker en hooiland. Bij de aanleg van de tuin is rekening gehouden met de eisen die bepaalde dieren aan hun biotoop stellen. Zo zijn snoeihoutwallen voor vogels aangelegd en nestkastjes opgehangen. Verder is er nog een pluktuin en op de dijk ligt een stukje ‘echte’ spoorbaan met spoorberm-planten.

Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

Activiteit:

schaapskudde

In het weidegebied van Schiedam, aan de noordrand van de stad, zie je de schaapskudde van Vockestaert grazen. De schaapskudde bestaat sinds 2009 en is samengesteld uit verschillende soorten schapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. De schapen zijn gehuisvest in een schuur midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden.

Woudweg 26, 3123 KB Schiedam

Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland

Activiteit:

midden delfland speelpolder wijland 1

Midden-Delfland is een veenweidegebied, dat door verschillende steden wordt omringd. In Midden-Delfland ligt 1.400 ha recreatiegebied. Het Midden-Delfland is ook het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. In het gebied zijn tal van mogelijkheden om te recreëren. Voor meer informatie zie de volgende link:

Midden-Delfland Vereniging

Activiteit:

koe hoefblad

Kinderboerderij 't Hoefblad ligt midden in het Beatrixpark in Schiedam. Je kunt er veel dieren ontmoeten: schapen, koeien, geiten, kippen, pauwen, cavia's, konijnen. Een bezoek is goed te combineren met een bezoek aan de heemtuin en de speeltuin Fort Drakensteijn, die geschikt is voor kinderen met een handicap.

Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

Facebookpagina Kinderboerderij Hoefblad

Activiteit:
Pagina 1 van 2

Contact