Groenblauwe schoolpleinen

Zou jij ook graag het schoolplein zien veranderen in een groen/blauwe educatieve buitenruimte? Een plek om op te laden, frisse lucht op te doen, te leren, ontdekken en spelen. De gemeente Schiedam ondersteunt initiatieven van scholen op het gebied van vergroening en het klimaatbestendig maken van schoolpleinen van harte. Het werkboek in bijgevoegde pdf leidt je door de te nemen stappen om van dromen realiteit te maken. Alle benodigde achtergrondinformatie en ideeën zijn verzameld en voor advies kun je contact opnemen met het Natuur- en Milieueducatie (NME) Centrum Schiedam. Het werkboek, de website en het persoonlijke advies vormen voor jou de tools waarmee je een geslaagd plan om kunt zetten in een levensvatbaar project dat waarde toevoegt aan de ontwikkeling van kinderen.

 

 

Hieronder een tweetal websites waarop meer informatie en inspiratie gevonden kan worden over groene en groenblauwe schoolpleinen:

www.groenblauweschoolpleinen.nl

Groenblauwe Schoolpleinen is een initiatief van provincie Zuid-Holland samen met het Hoogheemraadschap van Delfland.

www.groeneschoolpleinen.nl

www.groeneschoolpleinen.nl was een initiatief van Fonds 1818. Via de website maakte het fonds het scholen in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek mogelijk een donatie aan te vragen voor de aanleg van een groen schoolplein. Het programma liep van 2008 tot 1 januari 2016. Veel ervaringen zijn hier opgedaan met de tops en flops van groene schoolpleinen, ervaringen waar de actuele projecten van kunnen leren. Inmiddels is deze website bedoeld voor iedereen in Nederland, die zich bezig gaat houden met groene schoolpleinen.

 

Contact