Tiny Forests in Schiedam

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

De gemeente Schiedam krijgt drie van deze bosjes in de komende twee jaar. De eerste is aangeplant op 18 maart 2020 tijdens de Boomfeestdag in Groenoord. Helaas konden de leerlingen van basisscholen Loep en El Furkan de bomen niet planten in verband met de Coronia maatregelen

Daarom een vlog van Daniel van het IVN over het planten van het eerste bosje: vlog Daniel over Tiny forest in Groenoord

De andere twee bosjes zullen hierna spoedig volgen al zijn de lokaties hiervan nog niet bekend.

Effectenvaneen tiny forest

  • Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.

  • Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.

  • De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteitverbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.

  • Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Contact