Midden Delfland

midden delfland speelpolder wijland 1

Midden-Delfland is een veenweidegebied, dat door verschillende steden wordt omringd. In Midden-Delfland ligt 1.400 ha recreatiegebied. Het Midden-Delfland is ook het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. In het gebied zijn tal van mogelijkheden om te recreëren. Voor meer informatie zie de volgende link:

Midden-Delfland Vereniging

 • Natuurspeeltuin Wibautplein

  wibautplein natuurspeeltuin

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Wibautplein 3118 KH Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Volkspark / Sterrebos

  volkspark

  In 1909 mocht landschapsarchitect J.K. Domenicus een vlakte met opgespoten grond aan de Nieuwe Maas inrichten. Hij legde hier een park aan, met kaarsrechte wandelpaden die in een stervorm samen kwamen. Populieren, wilgen en elzen werden er geplant en Domenicus noemde het park “Het Sterrebos”.  Omdat het park inmiddels een geliefd recreatiegebied was geworden, werd het aangrenzende Volkspark ter compensatie aangelegd. Het moest echter wel duidelijk zijn dat deze twee parken niet bij elkaar hoorden, dus beide namen bleven bestaan. Wel waren de parken met elkaar verbonden. Mensen die uit het centrum kwamen, konden eenvoudig door het Volkspark heen lopen richting het Sterrebos, om vervolgens aan de Maaskant plaats te nemen in het zonnetje.Net zoals nu was het Volkspark honderd jaar geleden ook al een levendige plek waar iedereen, van jong tot oud, zich kon vermaken. 

  Prins Bernhardlaan 52, 3116 HE Schiedam

  Activiteiten: Recreatie
 • De Plantage

  Pllantage park

  Park de Plantage werd in 1767 aangelegd door toenmalig stadsarchitect Arij van Bol’es. Dit gebied was indertijd een groene zone aan de rand van de stad. Welgestelde lieden bouwden er hun huizen met riante tuinen en prieeltjes aan het water. In loop der tijd vestigde zich ook een aantal bedrijven in de Plantage.In 1826 gaf de gemeente Schiedam tuinarchitect Jan David Zocher opdracht om de Plantage opnieuw in te richten. De oorspronkelijke beplanting was tamelijk verwilderd geraakt. Na een gedegen renovatie zag de gemeente erop toe dat het daadwerkelijk netjes bleef in het park. Zo werden er ‘s zomers en ‘s winters tijden vastgesteld waarop men in het park mocht wandelen.Ruim een eeuw later, in 1953, vond er weer een ingrijpende renovatie van het park plaats waarbij o.a. een muziekkoepel en een hek rondom het park werd geplaatst.In 1994 was het park andermaal toe aan een opknapbeurt. Toen werd onder meer een rosarium aangelegd en een drainage om de monumentale bomen te behouden.Van augustus 2011 tot april 2012 is het het noordwestelijk deel van de Plantage opgeknapt. Door verwijderen van een doorsnijdende verbindingsweg is het bevrijdingsmonument van Jan van Luijn weer onderdeel van het park. Ook zijn de parkeerplaatsen en het uit de jaren 1950 daterende muziekpodium uit de Plantage verwijderd.

  Plantage 3111 AG Schiedam

  Activiteiten: Recreatie
 • Polderpark Kethel

  polderpark Kethel

  Polderpark Kethel is een belangrijke entree voor het buitengebied Midden Delfland. Het is eigenlijk een stukje Midden-Delfland voelbaar tot aan dorp Kethel toe. Het unieke van polderpark Kethel is dat alle eigenschappen van een polder zichtbaar zijn in het park. Verschillende educatieve voorzieningen zijn terug te vinden in het park: het NME centrum, de Boshoek en de Groene Raat.

  Harreweg, 3124KB Schiedam

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • Poldervaartroute

  De fietsroute verbindt Rotterdam en de Beneluxtunnel met de stad Schiedam en het natuurgebied Midden Delfland. Men kan straks ononderbroken langs de oostzijde van de Poldervaart fietsen. Bovendien verbindt de fietsroute knooppunten van het regionale fietsroutenetwerk met elkaar.

  Activiteiten: Recreatie
 • De Maastuin

  maastuin

  De Maastuin is een oase van rust in de Gorzen. De tuin is een groene ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners, om in te werken en te oogsten, te leren en te ontspannen. Educatie en recreatie gaan hand in hand. Het is gelegen op één van de mooiste plekjes van Schiedam Zuid, aan het water van de Maas. Er wordt getuinierd vanuit de Permacultuur gedachte. Permacultuur is een vorm van biologisch tuinieren waarbij zoveel mogelijk wordt getracht om met de natuur mee te werken. Daarnaast hanteert men in de permacultuur 3 ethische uitgangspunten: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en deel de overvloed.

  Jachthavenlaan 7, 3114 HA Schiedam

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • NME centrum Schiedam

  20180828 155407 resized

  De gemeente Schiedam beschikt over een eigen natuur- en milieu educatie centrum (NME).  Het NME centrum wordt jaarlijks bezocht door duizenden basisschoolleerlingen. Op hun eigen niveau krijgen deze leerlingen lessen over de natuur- en milieugerelateerde onderwerpen. Doel van de lessen is om leerlingen bewust te maken van hun directe omgeving en het besef te geven dat we goed om moeten gaan met onze natuur en het milieu. Niet alleen op het centrum vindt natuur- en milieu educatie plaats. In Schiedam zijn meerdere organisaties actief om bij te dragen aan een duurzame stad.

  Harreweg 10-12 3124 KB Schiedam

  Natuur- en Milieu educatie centrum

  Activiteiten: Educatie
 • Bijenbaan

  bijenbaan

  De Bijenbaan is een ongebruikte trambaan langs de Slimme Watering in Schiedam-Noord. Vrijwilligers hebben het tracé met hulp van de gemeente Schiedam omgevormd tot een groene en bloeiende strook voor bijen, vlinders en hommels. Via een kronkelend wandelpad komt men meer te weten over solitaire bijen via informatieborden.

  Slimme Watering 3124 BN Schiedam

  Activiteiten: Educatie Recreatie
 • Heemtuin ’t Hoefblad

  hoef

  Naast de kinderboerderij in het Beatrixpark ligt Heemtuin 't Hoefblad. In deze heemtuin zijn vele typisch Zuid-Hollandse landschappen in het klein nagebootst, zoals: griend, dijk, kleiput, ruigte- en rietvegetatie, bosschages, veenvijver, sloot, akker en hooiland. Bij de aanleg van de tuin is rekening gehouden met de eisen die bepaalde dieren aan hun biotoop stellen. Zo zijn snoeihoutwallen voor vogels aangelegd en nestkastjes opgehangen. Verder is er nog een pluktuin en op de dijk ligt een stukje ‘echte’ spoorbaan met spoorberm-planten.

  Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • Schaapskudde Vockestaert

  schaapskudde

  In het weidegebied van Schiedam, aan de noordrand van de stad, zie je de schaapskudde van Vockestaert grazen. De schaapskudde bestaat sinds 2009 en is samengesteld uit verschillende soorten schapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. De schapen zijn gehuisvest in een schuur midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden.

  Woudweg 26, 3123 KB Schiedam

  Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • Natuurspeeltuin Groenoord

  Groenoord natuurspeeltuin

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Willem Pijperstraat 3122 BJ Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Natuurspeeltuin Volkspark / Sterrebos

   sterrebos natuurspeeltuin

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Prins Bernhardlaan 52, 3116 HE Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Natuurspeeltuin Bijdorp

  bijdorp natuurspeeltuin

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Schietbaanstraat 32  3119 JE Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Natuurspeeltuin Beatrixpark

  natuurspeeltuin beatrixpark

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Natuurspeeltuin Kethelpark

  natuurspeeltuin

  Schiedam heeft momenteel zes grotere natuurspeeltuinen. Een natuurspeeltuin is een soort speeltuin. In tegenstelling tot een traditionele speeltuin met wipkippen en glijbanen, is een natuurspeeltuin vooral een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur. Een natuurspeeltuin biedt kinderen de mogelijkheid met water te kliederen, bruggen en hutten te bouwen en nog veel meer. Het is dus een speeltuin met grond, hout, heuvels, water, zand, bloemen, stenen, vruchten. Er staan geen speeltoestellen maar bevat veel aanleidingen om te komen tot spel.

  Harreweg 10-12 3124 KB Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Speelpolder ‘t Wijland

  midden delfland speelpolder wijland 1

  Aan de rand van Schiedam in het weidse Midden-Delfland ligt speelpolder Het Wijland. Met een trekvlot kan je er naar toe. Kinderen hebben hier noten- en fruitbomen geplant. Die hebben nog tijd nodig om te groeien. Er zijn veel verschillende manieren om de sloten over te steken; boomstammen, slingertouwen en wat je zelf npg meer kunt verzinnen. Er is zelfs een mini-strandje gemaakt en er is genoeg speelwater. De locatie is bijzonder omdat het een archeologische vindplaats is. Dat wil zeggen dat hier resten zijn gevonden van oude nederzettingen van lang, lang geleden. Er zijn wat constructies van hutjes teruggebouwd en je kunt er over spannende bruggetjes lopen.

  Harreweg Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Midden Delfland

  midden delfland speelpolder wijland 1

  Midden-Delfland is een veenweidegebied, dat door verschillende steden wordt omringd. In Midden-Delfland ligt 1.400 ha recreatiegebied. Het Midden-Delfland is ook het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. In het gebied zijn tal van mogelijkheden om te recreëren. Voor meer informatie zie de volgende link:

  Midden-Delfland Vereniging

  Activiteiten: Recreatie
 • Kinderboerderij ’t Hoefblad

  koe hoefblad

  Kinderboerderij 't Hoefblad ligt midden in het Beatrixpark in Schiedam. Je kunt er veel dieren ontmoeten: schapen, koeien, geiten, kippen, pauwen, cavia's, konijnen. Een bezoek is goed te combineren met een bezoek aan de heemtuin en de speeltuin Fort Drakensteijn, die geschikt is voor kinderen met een handicap.

  Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

  Facebookpagina Kinderboerderij Hoefblad

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • Julianapark

  Julianapark

  Het Julianapark is het enige Schiedamse park dat beschermd is als monument. Het is tegenwoordig in opzet nog zeer vergelijkbaar met het ontwerp dat de gemeentelijke tuinarchitect J.K. Dominicus in 1914 heeft getekend. Het park was het eerste deel dat werd aangelegd bij de inrichting van de nieuwe wijk West. De vijver was een belangrijk onderdeel van de waterbeheersing in het voormalig poldergebied, dat vanaf 1907 werd opgespoten. Dominicus ontwierp een park met gebogen paden in een landschappelijk opzet, gecombineerd met enkele formele lanen en zichtlijnen, zoals het toegangspad vanaf de Burgemeester Knappertlaan. Centraal in het park werd een kunstmatige heuvel of belvedère opgeworpen, vanwaar een fraai uitzicht op het park is. De bekronende koepel wordt omgeven door een gemetselde pergola. Kenmerkend is ook de colonnade met linden. In het park staan meer fraaie bomen, zoals een beuk en haagbeuk, en de in 1947 geplante bevrijdingsboom. In het park zijn enkele monumenten aanwezig, zoals de Emmabank uit 1935 en een bevrijdingsmonument uit 1949 van Pieter van Starreveld.

  Burgemeester Knappertlaan 3116 HM Schiedam

  Activiteiten: Recreatie
 • Het Speeleiland Schiedam

  speeleiland

  Het Speeleiland aan de Schaepmansingel is de plek waar al generaties lang wordt gespeeld door kinderen uit Schiedam-Nieuwland, Schiedam-West en omstreken. Het is een fijne plek voor kinderen tot 12 jaar om heerlijk te kunnen spelen. Bij mooi weer kan men er dagelijks vertoeven; voor de ouders wordt er koffie geschonken en de kinderen vermaken zich op de diverse speeltoestellen of kunnen deelnemen aan de leuke activiteiten die regelmatig worden georganiseerd door de enthousiaste vrijwilligers. Vanaf maart is men welkom. Voor €7,50 kan een kind het hele seizoen heerlijk spelen. Er zijn ook dagkaartjes te koop voor 0,70 eurocent.

  Doctor Schaepmansingel 51, 3118 XH Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • Getijdenpark Wilhelminahaven

  wilhelminahaven2

  De Natuurvriendelijke Oever in de Wilhelminahaven geeft iedereen de kans om te ontspannen in de natuur. Deze oever is de verbinding tussen haven en stad. In de toekomst verlengt de oever het Volkspark met de Maasboulevard. Bij getijdenparken stijgt en daalt het waterpeil twee keer per dag zo’n anderhalve meter. Dat komt door de open verbinding naar zee. Op het droogvallende slib ontstaat natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water. Planten die het water schoner maken. Ook trekt het bijzondere vogels en vissen aan, zoals ijsvogels, lepelaars, zalm en steur. Getijdenparken en -oevers bieden verkoeling tijdens de (toekomstige) hete zomers. Bewoners kunnen volop genieten van de natuur en bijvoorbeeld hengelen, wandelen of picknicken.

  Westfrankelandsedijk 3, 3115 HG Schiedam

  Voor meer informatie: Getijdenpark Wilhelminahaven

  Activiteiten: Recreatie
 • Fort Drakensteijn

  fort drakensteijn

  Fort Drakensteijn ligt in het Beatrixpark in Schiedam. Er is van alles te doen in deze unieke speeltuin. Kom spelen, klimmen en klauteren op één de vele klimtoestellen. De speeltuin dankt zijn naam aan het fort dat bij de ingang staat. De 2 torens zijn uiteraard te beklimmen. En, natuurlijk zit er tussen de 2 torens een brug. Via de brede glijbaan kan je aan het avontuur beginnen! En wat dacht je van lekker kliederen met water op de water- en zandspeelplaats! De speeltuin is zeer rolstoelvriendelijk. Bijna alle speeltoestellen zijn ook voor rolstoelers toegankelijk!

  Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

  Activiteiten: Spelen
 • De Boshoek

  Boshoek

  Natuur (educatief) centrum De Boshoek staat in Schiedam-Noord en ligt aan de rand van het Midden-Delfland gebied, dichtbij het historische dorp Kethel. In de Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er “touch-screens” aanwezig waarop u, uw kennis omtrent de natuur op een interactieve (elektronische) manier kan testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Hier kunt u wandelen over de paden en zien wat er allemaal voor moois aan planten en bomen in Nederland groeit.

  Bospad 3, 3121 CL Schiedam

  Natuurcentrum de Boshoek

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • Beleefpad Boris Bootsmannetje

  beleefpad

  Langs het Beleefpad beleef je echt van alles. Boris Bootsmannetje wijst je de weg. Je loopt langs een heus insectenhotel, je kan onderste boven hangen als een vleermuis, of kruipen door een web, over een evenwichtsbalk lopen, lekker hangen aan de ringen en nog veel meer. Het Beleefpad is een half verhard pad van ongeveer 1 km lang en loopt van de natuurspeeltuin aan de Harreweg tot aan de Speelpolder ’t WIJland aan de Woudweg in Schiedam Noord. Je kunt het Beleefpad op alle dagen en uren ontdekken.

  Harreweg 10-12 3124 KB Schiedam

  Activiteiten: Recreatie Educatie Spelen
 • Beatrixpark

  beatrixpark banner

  Wandelen, spelen en sporten. Het kan allemaal in het grootste park van Schiedam, het Prinses Beatrixpark. Het heeft speelweiden, wandelpaden, een heemtuin, kinderboerderij, speeltuin, restaurant en vijvers. Het Prinses Beatrixpark is bereikbaar per auto via de Parkweg en de Schiedamseweg en het Duivenpad. In het park liggen ook sportvelden en het volkstuinencomplex Thurlede. 

  Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam maakt zich sterk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het Schiedamse Beatrixpark en stelt zich verder ten doel het gebruik van het stadspark door de inwoners van Schiedam en omliggende regio verder te bevorderen, alsmede het bieden van een klankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

  Pr. Beatrixpark 1, 3121 KJ Schiedam

  Activiteiten: Recreatie Spelen
 • De Babbersmolen

  Babbersmolent

  De Babbersmolen is gelegen aan de Poldervaart in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”. Het is een uniek stukje cultuurlandschap waar je je echt 100 jaar terug waant in het oude Delflandse polderlandschap. De molen is gebouwd in 1710 als stenen opvolger van een houten poldermolen die hier al eeuwenlang de Babberspolder bemaalde. Het is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. Naast de molen ligt de mini-Babberspolder: een bijzonder watereducatieproject. Bezoekers kunnen een mini-polder met slootjes onderwater laten lopen en hem daarna weer droogmalen met een groot houten scheprad. Het water wordt gespuid in een mini-Poldervaart met werkende keersluizen. Jong en oud ervaren zo zelf hoe de Nederlandse waterhuishouding eeuwenlang heeft gewerkt.

  Schiedamsedijk 2A, 3117 HA Schiedam

  De Babbersmolen

  Activiteiten: Recreatie Educatie
 • De Groene Raat

  groen

  In de voorbeeldtuinen van Voorlichtingscentrum de Groene Raat in Schiedam kunnen inspiratie en ideeën worden opgedaan voor de eigen tuin. Er zijn verschillende voorbeeldtuinen: een boerentuin, een ecologische moestuin en een plantentuin. Vanuit de Groene Raat wordt ook het kinderschooltuinieren begeleid. Leerlingen van basisscholen kunnen tussen april en oktober een schooltuintje verzorgen.

  Harreweg 19, 3123 KA Schiedam

  Voorlichtingscentrum De Groene Raat

   

  Activiteiten: Recreatie Educatie

Contact