NME partners

Het NME centrum verzorgt in samenwerking met verschillende (lokale) organisaties in de stad (en net daarbuiten) het NME aanbod voor scholen en andere doelgroepen. In samenspraak met deze organisaties wordt ieder jaar het aanbod vastgesteld. Met onderstaande organisaties wordt momenteel samengewerkt:

 

De Babbersmolen

De Babbersmolen is gelegen aan de Poldervaart in het volkstuinencomplex “De Vijfsluizen”. Het is een uniek stukje cultuurlandschap waar je je echt 100 jaar terug waant in het oude Delflandse polderlandschap. De molen is gebouwd in 1710 als stenen opvolger van een houten poldermolen die hier al eeuwenlang de Babberspolder bemaalde. Het is de oudste nog bestaande stenen poldermolen van Nederland.

Naast de molen ligt de mini-Babberspolder: een bijzonder watereducatieproject. Bezoekers kunnen een mini-polder met slootjes onderwater laten lopen en hem daarna weer droogmalen met een groot houten scheprad. Het water wordt gespuid in een mini-Poldervaart met werkende keersluizen. Jong en oud ervaren zo zelf hoe de Nederlandse waterhuishouding eeuwenlang heeft gewerkt.

De Babbersmolen

 

Kinderboerderij ’t Hoefblad

KInderboerderij 't Hoefblad ligt midden in het Beatrixpark in Schiedam. Je kunt er veel dieren ontmoeten: schapen, koeien, geiten, kippen, pauwen, cavia's, konijnen. Een bezoek is goed te combineren met een bezoek aan de heemtuin en de speeltuin Fort Drakensteijn, die geschikt is voor kinderen met een handicap.

Kinderboerderij 't Hoeflblad  

Schaapskudde 
Vockestaert

 In het weidegebied van Schiedam, aan de noordrand van de stad, zie je de schaapskudde van Vockestaert grazen. De schaapskudde bestaat sinds 2009 en is samengesteld uit verschillende soorten schapen: Coburger Fuchs, Kerry-Hill, Veluwse Heideschapen en Schoonebeekers. De schapen zijn gehuisvest in een schuur midden in het 300 ha grote gebied dat door de kudde wordt onderhouden.

Schaapskudde Vockestaert

Boerderij Rodenburg

Op boerderij Hoevelust aan Woudweg 24 is melkveehouder Rodenburg gehuisvest. Hij heeft ongeveer 50 melkkoeien. Sinds 2002 komen er schoolkinderen, vooral uit Schiedam, de boerderij bezoeken voor educatielessen. De melkveehouderij is gecertificeerd en aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland. De boerderij wordt vaker opengesteld voor bezoek, zoals bijvoorbeeld op de Campina Boerderijdagen.

Voorlichtingscentrum de Groene Raat

In de voorbeeldtuinen van Voorlichtingscentrum de Groene Raat in Schiedam kunnen inspiratie en ideeën worden opgedaan voor de eigen tuin. Er zijn verschillende voorbeeldtuinen: een boerentuin, een ecologische moestuin en een plantentuin. Vanuit de Groene Raat wordt ook het kinderschooltuinieren begeleid. Leerlingen van basisscholen kunnen tussen april en oktober een schooltuintje verzorgen.

De Groene Raat

 

De Maastuin

De Maastuin is een oase van rust in de Gorzen. De tuin is een groene ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners, om in te werken en te oogsten, te leren en te ontspannen. Educatie en recreatie gaan hand in hand. Het is gelegen op één van de mooiste plekjes van Schiedam Zuid, aan het water van de Maas. Er wordt getuinierd vanuit de Permacultuur gedachte. Permacultuur is een vorm van biologisch tuinieren waarbij zoveel mogelijk wordt getracht om met de natuur mee te werken. Daarnaast hanteert men in de permacultuur 3 ethische uitgangspunten: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en deel de overvloed.

De Maastuin

 

Natuurwijs

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

 NatuurWijs geeft natuureducatie en -beleving in schoolverband aan kinderen van groep 1 t/m 8 en natuurbeleving aan kinderen van brede scholen en bso’s. De nadruk ligt op het beleven en ervaren van de natuur met alle zintuigen en op zelfontdekkend leren. De kinderen ervaren de natuur met hart, hoofd en handen.

Natuurwijs

De Boshoek

Natuur (educatief) centrum De Boshoek staat in Schiedam-Noord en ligt aan de rand van het Midden-Delfland gebied, dichtbij het historische dorp Kethel. In de Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er “touch-screens” aanwezig waarop u, uw kennis omtrent de natuur op een interactieve (elektronische) manier kan testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Hier kunt u wandelen over de paden en zien wat er allemaal voor moois aan planten en bomen in Nederland groeit.

De Boshoek

 

Stichting Voorlichters Gezondheid 

De Stichting Voorlichters Gezondheid biedt activiteiten en lessen aan over gezondheid in de meest brede zin van het woord. De voorlichting is vooral gericht op het geven van adviezen voor een gezonde leefstijl en het doorverwijzen naar de juiste zorgverlening en hulpverlening.

Stichting Voorlichters Gezondheid

Epee Workshops

 Esther Pieterse is de kunstenaar achter Epee Workshops. Ze heeft veel ervaring in het organiseren van creatieve uitdagingen en verrassende inspirerende workshops voor scholen, groepen, instellingen en bedrijven. Daarnaast werkt ze als coördinator van stichting Pimp je wijk en stichting Kunstwens. 

Epee Workshops

 

Contact