Gemeente Schiedam

In de gemeente Schiedam zijn meerdere 'groene' initiatieven van burgers / particulieren te  noemen die bijdragen aan het 'groen doet goed' gevoel in de stad. Op vrijwillige basis proberen deze initiatieven een bijdrage te leveren aan groen in de stad. 


Gemeente Schiedam en groen

  • Op de 'Parels van Schiedam' is het aanbod te vinden voor scholen op het gebied van natuur- en milieu educatie. Scholen, als ook de brede scholen en organisaties voor buitenschoolse opvang kunnen hier educatieve activiteiten vinden en ook online reserveren. Een groot deel van de activiteiten op het gebied van natuureducatie wordt gegeven op de gemeentelijke locatie NME centrum Harreweg in Schiedam. De gemeente biedt een samenhangend programma voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en organisaties in de kinderopvang
  • De gemeente Schiedam beheert tot ongeveer driehonderd hectare groen in de openbare ruimte. Dit komt neer op ruim 34.000 bomen en zo'n 240 speelplekken. Klik hier voor de hoofdpunten op dit beleid
  • Ontwikkeling getijdenpark Wilhelminahaven

De Natuurvriendelijke Oever in de Wilhelminahaven geeft iedereen de kans om te ontspannen in de natuur. Deze oever is de verbinding tussen haven en stad. In de toekomst verlengt de oever het Volkspark met de Maasboulevard. Begin september 2019 is gestart met de werkzaamheden aan deze oever.

Contact