Initiatieven in de stad

In de gemeente Schiedam zijn meerdere 'groene' initiatieven van burgers / particulieren te  noemen die bijdragen aan het 'groen doet goed' gevoel in de stad. Op vrijwillige basis proberen deze initiatieven een positieve bijdrage te leveren aan groen in de stad. 


Natuurcentrum
de Boshoek

Natuur (educatief) centrum De Boshoek staat in Schiedam-Noord en ligt aan de rand van het Midden-Delfland gebied, dichtbij het historische dorp Kethel. In de Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er “touch-screens” aanwezig waarop u, uw kennis omtrent de natuur op een interactieve (elektronische) manier kan testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Hier kunt u wandelen over de paden en zien wat er allemaal voor moois aan planten en bomen in Nederland groeit.

Natuurcentrum de Boshoek

Schiedamse
stadsimkers

Vijftien Schiedamse stadsimkers werken sinds 2013 nauw samen om de positie van de bij in de natuur zeker te stellen. In november 2015 is de stichting Schiedamse Stadsimkers officieel opgericht. Zij zorgen ervoor dat Schiedam een goed leefgebied is en blijft voor bijen en vlinders. Naast het stimuleren van bijvriendelijke beplanting werken de stadsimkers mee aan bijenlessen voor de basisscholen en organiseren ze jaarlijks een bijenmarkt.

Schiedamse stadsimkers

Bomenridders Schiedam

Met het planten van een boom aan de Schie in april 2018 hebben de Schiedamse Bomenridders zichzelf opgericht. De Schiedamse Ridders willen net als hun collega’s in Rotterdam een meer respectvolle houding ten opzichte van bomen en groen in zijn algemeenheid, doen groeien bij politici, ambtenaren, architecten, bouwers, bewoners en gebruikers van de stad.

Bomenridders Schiedam

Paddenwerkgroep

Rond januari ieder jaar wordt de paddenwerkgroep actief. In deze maand worden vrijwilligers geworven voor de paddentrek. Tijdens de paddentrek die start in februari / maart trekken padden, kikkers en salamanders naar de slootjes om zich voort te planten. Vrijwilligers helpen ze een handje door ze van de weg te halen. De paddenwerkgroep is alleen actief in Schiedam Noord. Berichtgeving over de start in januari verloopt via de (sociale) media.

Vrienden van
het Beatrixpark

De stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam maakt zich sterk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het Schiedamse Beatrixpark. De stichting wil het gebruik van het stadspark door de inwoners van Schiedam en omliggende regio verder bevorderen en dienen als klankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

Vrienden van het Beatrixpark

Volkstuinvereniging Vijfsluizen

De SV Vijfsluizen is opgericht in 1968, telt ca. 350 leden en is daarmee één van de grotere volkstuinverenigingen van ons land. Het complex ligt tussen de spoorlijn Rotterdam/Hoek van Holland en de Poldervaart.
De diversiteit van tuinen is erg groot. Zo veel verschillende mensen, zo veel verschillende tuinen; moestuinen, uitbundige bloementuinen, tuinen met gazons, tuinen met vijvers etc.

Volkstuinvereniging Vijfsluizen

Volkstuinvereniging Thurlede


Volkstuinvereniging Thurlede is in 1962 opgericht. Al bijna 55 jaar beheren 250 tuinders een oppervlakte van 9,8 hectare. De tuinen liggen aan de noordkant in het Beatrixpark. De vereniging draagt het keurmerk “Natuurlijk tuinieren” met drie stippen.

Op het Volkstuinpark Thurlede zijn fiets- en wandelpaden, die prima passen in een ommetje door het Beatrixpark. 

Volkstuinvereniging Thurlede

 

Contact